Μενού Κλείσιμο

Άλλο εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς που σχετίζεται με τη δημοκρατική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Πολύχρωμο σχολείο

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τομπούλογλου Ιωάννης, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας