Μενού Κλείσιμο

Ήρωες και ηρωίδες

enotita

Θεματική Ενότητα

Ισότητα των φύλων

age group

Ηλικιακή Ομάδα

12+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

6+

time

Διάρκεια

60 λεπτά

Ylika

Υλικά

Χαρτιά και στυλό κόκκινα και μπλε

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: «Ήρωίδες και ήρωες», Compass, Πυξίδα, σελ. 112.

Κριτήρια Επιλογής: Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ατομική και ομαδική δουλειά σε ολομέλεια, ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση για ήρωες και ηρωίδες ως σύμβολα κοινωνικοποίησης και κουλτούρας και για στερεοτυπικές εικόνες τους. Είναι μια ευκαιρία για σκέψη και ευαισθητοποίηση πάνω στην αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην ελευθερία χωρίς φυλετικές διακρίσεις.

Προσαρμογή: Η αρχική δραστηριότητα ζητά την αναφορά αποκλειστικά σε υπαρκτούς εθνικούς ήρωες και ηρωίδες. Εδώ διευρύνουμε τις επιλογές ώστε να συζητηθεί η σημασία και επίδραση της διαμόρφωσης προτύπων όχι μόνο από την ιστορία αλλά και από τον πολιτισμό και κουλτούρα των μαθητών στη σημερινή εποχή. Αυτή η δυνατότητα επιλογών μπορεί να οδηγήσει και σε μια άτυπη αποτύπωση της προέλευσης τωμ κυρίαρχων προτύπων σήμερα για τα αγόρια και τα κορίτσια.

Περιγραφή δραστηριότητας

Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν ποιους ήρωες ή ηρωίδες που θαυμάζουν. Μπορεί να προέρχονται είτε από την ιστορία (εθνικός ήρωας/ εθνική ηρωίδα, εν ζωή ή όχι) είτε από τον χώρο του πολιτισμού (ήρωας υπαρκτός/ ήρωας ταινιών, κόμικς κλπ).

Μοιράζουμε τα χαρτιά και τα στυλό και ζητάμε να χωρίσουν το χαρτί σε δυο στήλες. Στην πρώτη στήλη να γράψουν με το κόκκινο στυλό τρία ονόματα γυναικών ηρωίδων που τους έρχονται στο μυαλό, και μια σύντομη περιγραφή για το τι έχουν κάνει. Μετά την περιγραφή γράφουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που φαντάζονται πως έχουν οι ηρωίδες. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για τρεις άντρες ήρωες με μπλε στυλό.

Μετά χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και ζητάμε να συζητήσουν για τις επιλογές τους. Στην ολομέλεια γράφουμε όλα τα ονόματα των ηρωίδων και των ηρώων σε δυο ξεχωριστές στήλες με κόκκινο και μπλε στυλό αντίστοιχα.

Συζητάμε για τα χαρακτηριστικά στις λίστες, πως αυτά διαμορφώνουν πρότυπα και σε ποιο βαθμό στερεότυπα φύλου. Στόχος είναι η ανάλυση της σημασίας των ηρώων και των ηρωίδων ως πρότυπα και του ρόλου των στερεοτύπων των φύλων στην ιστορία,την κουλτούρα και την καθημερινή ζωή.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Τι είδους άνθρωποι είναι οι ήρωες και οι ηρωίδες; Τι κάνουν (π.χ. Αγωνίζονται; Γράφουν ποιήματα); Πως οι συμμετέχοντες/ ουσες έμαθαν γι’ αυτούς?
  • Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες στις δυο στήλες με τα χαρακτηριστικά;
  • Ποιες αξίες συμβολίζουν οι ηρωίδες και οι ήρωες; Είναι ίδιες και για τις δυο λίστες ή διαφορετικές;
  • Βλέπετε στερεότυπα και συγκεκριμένες απαιτήσεις για άντρες και γυναίκες;
  • Νιώθετε περιορισμό από τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο; Πότε μπορούν να γίνουν εμπόδιο σε επιλογές μας στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία;
  • Μπορούμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας σχετικά;
Κατεβάστε το αρχείο:  Ήρωες και ηρωίδες