Μενού Κλείσιμο

Μιλώντας χωρίς φωνή

enotita

Θεματική Ενότητα

Αναπηρίες / Κοινωνικός αποκλεισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

60 λεπτά

Ylika

Υλικά

φωτοτυπίες με άρθρα από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, δραστηριότητα 28, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_28.asp

Κριτήρια επιλογής: Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού, καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, γνωριμία των μαθητών με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Προσαρμογές: Επιλέχθηκαν άρθρα από τη Σύμβαση που προσφέρονται για καλύτερη κατανόηση από τα παιδι αντί να γίνεται τυχαία επιλογή δικαιωμάτων από κουτί με κάρτες. Ο/η συντονιστής/ρια επιλέγει κάθε φορά ποιο δικαίωμα θα δώσει στα παιδιά. Αυτό για να αρχίσει από τα πιο σύντομα σε έκταση και από αυτά που είναι ευκολότερο να μαντέψουν τα παιδιά (για παράδειγμα που αρχίζουν με μία φράση που δεν συναντάται σε πολλά άρθρα) και να περάσει σιγά σιγά στα επόμενα. Έτσι, περνώντας από το απλούστερο στο πιο σύνθετο γίνεται καλύτερη κατανόηση της σημασίας τους. Τέλος, το σκορ σημειώνεται από τον/την συντονιστή/ρια ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να παίξουν.

Περιγραφή δραστηριότητας

Μοιράζουμε στα παιδιά έξι, εφτά άρθρα από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αφήνουμε λίγο χρόνο ώστε τα παιδιά να τα επεξεργαστούν.

Στη συνέχεια χωριζόμαστε σε ομάδες των τεσσάρων-πέντε ατόμων.

Οι ομάδες παίζουν με τη σειρά η μία μετά την άλλη. Δίνουμε σε ένα παιδί από την ομάδα ένα άρθρο από τη σύμβαση. Το παιδί αυτό, πρέπει να διαβάσει όλο το άρθρο στην ομάδα χωρίς να μιλάει, μόνο κουνώντας τα χείλη του. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσπαθούν να μαντέψουν τον αριθμό του άρθρου και το περιεχόμενό του.

Αν μία ομάδα μαντέψει σωστά τον αριθμό και το περιεχόμενο του άρθρου κερδίζει 1 βαθμό.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν παίξουν όλες οι ομάδες.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

 • Πώς νιώσατε που προσπαθήσατε να διαβάσετε τα χείλη; Ήταν δύσκολο; Ήταν διασκεδαστικό; Ήταν κουραστικό;
 • Ποιες συνθήκες βοήθησαν να διαβάσετε τα χείλη; Ποιες δυσκόλεψαν;
 • Τι κάνατε ως ‘σιωπηλός ομιλητής ́ για να βοηθήσετε τους άλλους να καταλάβουν;
 • Υπήρξαν άτομα που καταλάβαιναν πιο εύκολα από άλλους;
 • Υπήρξαν κάποιοι ήχοι ή λέξεις που ήταν πιο κατανοητές από άλλες;
 • Κάποια άτομα στην κοινότητα μας χρειάζεται να διαβάζουν τα χείλη συνέχεια. Ποια είναι;
 • Γνωρίζουμε κάποιον με δυσκολίες στην ακοή;
 • Πώς φανταζόμαστε πως είναι να χρειάζεται να διαβάζεται συνέχεια τα χείλη; Είναι κουραστικό; Είναι διασκεδαστικό;
 • Ποιες είναι μερικές καθημερινές καταστάσεις που θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για άτομα με προβλήματα ακοής;
 • Τι πρέπει να έχουν τα άτομα με δυσκολίες στην ακοή, ώστε να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια και χαρούμενα στην κοινότητά τους; Να συμμετέχουν στην κοινότητά μας;
 • Τα παιδιά με δυσκολίες στην ακοή έχουν ειδικές ανάγκες; Πως ικανοποιούνται;
 • Με ποιους τρόπους η κοινότητά μας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με δυσκολίες στην ακοή; Με άλλες αναπηρίες;
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε ένα άτομο με δυσκολίες στην ακοή;
 • Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους; Γιατί;
 • Πώς θα μπορούσε η αναπηρία να αποτρέπει τα παιδιά από του να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα; Τι είδους βοήθεια μπορεί να χρειάζονται για να τα απολαμβάνουν;
Κατεβάστε το αρχείο: Μιλώντας χωρίς φωνή
Δικαιώματα του παιδού Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού