Μενού Κλείσιμο

Μπορώ να μαντέψω;

enotita

Θεματική Ενότητα

Αναπηρίες / Κοινωνικός αποκλεισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

15 λεπτά

Ylika

Υλικά

-

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Compass, Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, δραστηριότητα με τίτλο “Παντομίμα”, σελ. 88

Κριτήρια επιλογής: Ένα οικείο παιχνίδι για τα παιδιά που δίνεται ως δραστηριότητα για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Προσαρμογές: Το περιεχόμενο της δραστηριότητας στην πρωτότυπή της μορφή είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ προσαρμόζεται με θέμα την αναπηρία ώστε να συζητηθούν οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να γίνει μία πρώτη συζήτηση γύρω από τη σημασία της νοηματικής γλώσσας και την κώφωση.

Επίσης, ο συντονιστής ή ο εκπαιδευτικός δίνει συγκεκριμένες φράσεις τις οποίες καλούνται να αναπαραστήσουν οι μαθητές στην ομάδα, ξεκινώντας από απλές (όπως για παράδειγμα “Πεινάω” ή “Ψάχνω τα κλειδιά μου”) και συνεχίζοντας με πιο σύνθετες (για παράδειγμα “Πριν κοιμηθώ  βούρτσισα τα μαλλιά μου” ή “Το τεστ των μαθηματικών με δυσκόλεψε στην τρίτη ερώτηση”).

Περιγραφή δραστηριότητας

Κάποιος από την ομάδα που γνωρίζει τη φράση που δόθηκε από το συντονιστή της δραστηριότητας, προσπαθεί χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου λέξεις  -παρά μόνο κινήσεις και γκριμάτσες- να εξηγήσει στην ομα τη φράση αυτή. Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να μαντέψουν τι ειπώθηκε.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

 • Ήταν δύσκολο να καταλάβουμε; Ήταν διασκεδαστικό; Ήταν κουραστικό;
 • Υπήρξαν άτομα που καταλάβαιναν πιο εύκολα από άλλους;
 • Κάποια άτομα στην κοινότητα μας δυσκολεύονται να μας καταλάβουν όταν μιλάμε. Ποια είναι αυτά;
 • Γνωρίζετε κάποιον με δυσκολίες να κατανοήσει τι λέμε;
 • Υπάρχουν τρόποι να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι χωρίς φωνή; Ποιοι είναι αυτοί;
 • Έχετε ακούσει ποτέ για τη νοηματική γλώσσα; Τι γνωρίζετε για αυτή;
 • Ποιοι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν στη νοηματική γλώσσα;
 • Ποια άλλα είδη αναπηρίας γνωρίζουμε;
 • Ποιες είναι οι καθημερινές καταστάσεις που θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για άτομα με αναπηρίες;
 • Τι πρέπει να έχουν τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια και χαρούμενα στην κοινότητα; Με ποιους τρόπους η κοινότητά μας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες;
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να διευκολύνουμε τα άτομα με αναπηρίες σε κάθε περίπτωση;
 • Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους; Γιατί;
 • Πώς θα μπορούσε η αναπηρία να αποτρέπει τα παιδιά από το να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα; Τι είδους βοήθεια μπορεί να χρειάζονται για να απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά;
Κατεβάστε το αρχείο: ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΝΤΕΨΩ 20-21