Μενού Κλείσιμο

Οικογενειακό Συμβούλιο

enotita

Θεματική Ενότητα

Στερεότυπες αντιλήψεις / Διακρίσεις / Ρατσισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα

15+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

45 λεπτά

Ylika

Υλικά

κάρτες με ρόλους

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

 Πηγή: Εκπαιδευτικό πακέτο “All different, all equal”, δραστηριότητα με τίτλο “Guess who is coming to dinner”, σελ. 87

Κριτήρια επιλογής: Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές οι οποίοι είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι οι ίδιοι σε ζητήματα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Η συζήτηση μετά τη δραστηριότητα εστιάζει στις στερεότυπες αντιλήψεις της κοινωνίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορεί να αναπαράγονται στις οικογένειες και να μεταδίδονται στις νεότερες γενιές. Αν η ομάδα διατίθεται, μπορεί να γίνει συζήτηση γύρω από την αναπαραγωγή στερεότυπων αντιλήψεων από τα μέσα, τη ρητορική μίσους και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκφράζεται καθώς και την κοινωνική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επιπρόσθετα, παράλληλα με τη δραστηριότητα, μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στη μεταναστευτική ιδιότητα και στην ιδιότητα του πρόσφυγα.

Προσαρμογές: Το σενάριο που δίνεται στην πρωτότυπη δραστηριότητα εστιάζει στις διακρίσεις με βάση το χρώμα και τη φυλετική καταγωγή. Εδώ προσαρμόστηκε στις διακρίσεις με βάση κυρίως το θρήσκευμα και την ιδιότητα του πρόσφυγα ώστε να αποτυπώνει με περισσότερο ρεαλισμό τις διακρίσεις όπως αυτές εκφράζονται από ένα μέρος των πολιτών σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης, ενώ στην πρωτότυπη δραστηριότητα προετοιμάζει και παρουσιάζει το παιχνίδι ρόλων μία ομάδα συμμετεχόντων, εδώ δημιουργούνται ομάδες των 4 ατόμων που παρουσιάζουν όλες ώστε η δραστηριότητα να έχει πλήρως συμμετοχικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών δε βοηθά, μπορεί ανάλογα να προστεθεί ή να αφαιρεθεί ένας ρόλος.

Περιγραφή δραστηριότητας

Χωρίζουμε σε υποομάδες των τεσσάρων ατόμων και μοιράζουμε τις κάρτες ρόλων. Οι ομάδες προετοιμάζουν τη “σκηνή” τους για περίπου 10 λεπτά.

Τοποθετούμε 4 καρέκλες σε ημικύκλιο σαν να είναι το σαλόνι του σπιτιού όπου θα συζητήσει η οικογένεια.

Όσο οι ομάδες παρουσιάζουν τα “θεατρικά τους”, ο συντονιστής σημειώνει στον πίνακα όλα τα επιχειρήματα που δίνουν οι πρωταγωνιστές.

Στη συνέχεια συζητάμε πώς ένιωσε ο καθένας με το ρόλο του. Πριν μιλήσουν τα άτομα της κάθε ομάδας βλέπουμε τα επιχειρήματα που έδωσαν στο “θεατρικό” τους.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Από ποιους εκφράζονται στην πραγματική ζωή τα επιχειρήματα που ακούστηκαν;
  • Μας αντιπροσωπεύουν ή όχι? Για ποιους λόγους;
  • Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ο φίλος της κοπέλας ήταν διαφορετικού χρώματος και καταγωγής;
  • Τι θα γινόταν αν η κοπέλα ανακοίνωνε ότι έχει σχέση με άτομα με άλλα χαρακτηριστικά; (ανάπηρος, φτωχός, κλπ.)
  • Πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές σκέφτονται διαφορετικά από τις προηγούμενες;
  • Ποιοι άλλοι καθορίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τις επιλογές μας;
  • Υπάρχουν ανάλογες καταστάσεις που να έχετε αντιμετωπίσει εσείς ή κάποιος στο περιβάλλον σας? Πώς αντιδράσατε? Τι πιστεύετε?
Κατεβάστε το αρχείο:  Οικογενειακό συμβούλιο
(Περιέχει φύλλο με τις κάρτες των ρόλων)