Μενού Κλείσιμο

Οι σιλουέτες με τα δικαιώματα

enotita

Θεματική Ενότητα

Δικαιώματα του Παιδιού

age group

Ηλικιακή Ομάδα

5+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

30 λεπτά

Ylika

Υλικά

Μεγάλα χαρτιά και μαρκαδόροι

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάστηκε σε συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης το Μάρτιο του 2011 στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή διεθνών και εθνικών ΜΚΟ (NGO Forum on New Multicultural Challenges, March 2011, CoE)

Κριτήρια επιλογής: Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει κίνηση και πετυχαίνει την κατανόηση των δικαιωμάτων του παιδιού από τους μαθητές μέσα από το παιχνίδι και την ελεύθερη έκφρασή τους.

Προσαρμογές: Η δραστηριότητα στην πρωτότυπη μορφή της αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και όχι ειδικά τα δικαιώματα του παιδιού.

Περιγραφή δραστηριότητας

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι επιλέγει ένα από τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ένα παιδί από κάθε ζευγάρι ζωγραφίζει το περίγραμμα του σώματος του άλλου παιδιού σε ένα μεγάλο χαρτί. Έπειτα τα ζευγάρια αντιστοιχίζουν το δικαίωμα που έχουν στο σημείο του σώματος που αισθάνονται ότι ταιριάζει. Συζητάμε πώς σκέφτηκε το κάθε ζευγάρι και γιατί το κάθε δικαίωμα τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Είναι το δικαίωμα που αποτυπώσαμε σημαντικό; Γιατί;
  • Τι πιστεύουμε για τη σημασία των δικαιωμάτων των άλλων ομάδων;
  • Έχουν όλα τα παιδιά στον κόσμο τα δικαιώματα που παρουσιάσαμε;
  • Ποιος μπορεί να εξασφαλίζει στα παιδιά τα δικαιώματά τους; Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά γι’ αυτό;
  • Με ποιον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους;
  • Ποιο θεωρούμε σημαντικότερο από τα δικαιώματα του παιδιού;
  • Πώς γίνεται να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού;