Μενού Κλείσιμο

Πέντε χαρακτηριστικά μου

enotita

Θεματική Ενότητα

Στερεότυπες αντιλήψεις / Διακρίσεις / Ρατσισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

30 λεπτά

Ylika

Υλικά

Μολύβι και χαρτί

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Εκπαιδευτικό πακέτο “All different, all equal”, δραστηριότητα με τίτλο “Dominoes”, σελ. 72

Κριτήρια επιλογής: Η δραστηριότητα αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο οι μαθητές να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους στην ομάδα και έτσι να ανοίξει μία συζήτηση στην τάξη για τη διαφορετικότητα του καθενός. Μέσα από την ανακάλυψη των κοινών και των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, οι μαθητές μπορούν με τη βοήθεια του συντονιστή και του εκπαιδευτικού να αντιληφθούν το δικαίωμα του καθενός να δηλώνει την ταυτότητα και τη διαφορετικότητά του με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ταυτότητα του άλλου. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προετοιμάσει τους μαθητές να συμμετέχουν στη συνέχεια σε κάποια άλλη δραστηριότητα με θέμα κυρίως το ρατσισμό ή τη σχολική βία/σχολικό εκφοβισμό.

Προσαρμογές: Στην πρωτότυπη μορφή της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες επιλέγουν οι ίδιοι ποια χαρακτηριστικά τους θέλουν να δηλώσουν στην ομάδα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να κινούνται στην αίθουσα ανάλογα με το αν διαθέτουν και οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά αυτά. Εδώ, αντί για κίνηση επιλέγεται το σκίτσο με την παλάμη των μαθητών και οι ερωτήσεις επιλέγονται και δίνονται στους μαθητές από το συντονιστή και τον εκπαιδευτικό. Αυτό γίνεται ώστε η δραστηριότητα να απευθύνεται σε μαθητές μικρότερης ηλικίας που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Επίσης, ως πρώτη και εισαγωγική δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές σε ένα εργαστήριο, είναι περισσότερο αποτελεσματικό οι ερωτήσεις να αρχικά να δίνονται, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν οικειότητα με τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες.

Περιγραφή δραστηριότητας

Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε ένα χαρτί το περίγραμμα του χεριού τους με ένα μαρκαδόρο. Κάνουμε ερωτήσεις και τα παιδιά δίνουν απαντήσεις γράφοντας πάνω από κάθε δάχτυλο.

  • Από πού είσαι?
  • Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας καρτούν?
  • Τι χρώμα μάτια έχεις?
  • Ποιο παιχνίδι σου αρέσει περισσότερο?
  • Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα?
talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • ποια στοιχεία της ταυτότητάς μας είναι κοινά και ποια διαφορετικά?
  • Ποια είναι αυτά που ίσως δε θέλαμε να πούμε και για ποιο λόγο?
  • Για ποια χαρακτηριστικά μας μπορεί να μας επιτεθούν? Γιατί? Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό?
Κατεβάστε το αρχείο:  Πέντε χαρακτηριστικά μου