Μενού Κλείσιμο

Πέντε

enotita

Θεματική Ενότητα

Σχολικός Εκφοβισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα

7+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

20 λεπτά

Ylika

Υλικά

Μολύβι και χαρτί

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Compasito, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά, http://eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_8.asp 

Κριτήρια Επιλογής: Η δραστηριότητα επιλέχθηκε ως εισαγωγική στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού εξαιτίας της έξαρσης του φαινομένου στα σχολεία, από τις πρώτες ακόμα τάξεις του δημοτικού. Αποτελεί μία απλή και ευχάριστη για τα παιδιά δραστηριότητα η οποία σε συνδυασμό με το προτεινόμενο βίντεο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μία πρώτη συζήτηση στην τάξη σχετικά με την έννοια, τις εκδηλώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Μέσα από το παιχνίδι με το σκίτσο, διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών τα οποία δίνουν τις δικές τους απαντήσεις αναφορικά με το σχολικό εκφοβισμό μέσα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, μπορούν να επιλεγούν από τον εκπαιδευτικό της τάξης το παιχνίδι των πολλαπλών απαντήσεων ή το παιχνίδι ρόλων που περιγράφονται παρακάτω.

Προσαρμογές: Η δραστηριότητα “Πέντε” αποτελεί μέρος της δραστηριότητας με τίτλο “Bullying Scenes” του Compasito η οποία εδώ πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί το βίντεο “Bully Dance” της Unicef, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο Compasito. Το κινητικό παιχνίδι με τις πολλαπλές απαντήσεις που αποτελεί και τη βασική δραστηριότητα “Bully Scenes” περιγράφεται παρακάτω ως ξεχωριστή δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό, η προπαρασκευαστική συζήτηση γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού γίνεται μέσα από τη δραστηριότητα “Πέντε” διάρκειας 20 λεπτών και στη συνέχεια, για να γίνει λεπτομερέστερη αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκφοβισμού και στις συνέπειές τους, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει αν θέλει οι μαθητές του να εμπλακούν στο παιχνίδι των πολλαπλών απαντήσεων ή αν προτιμά να συμμετέχουν σε μία δράση με εντονότερο βιωματικό χαρακτήρα όπως είναι το παιχνίδι ρόλων.

Περιγραφή δραστηριότητας

Ζωγραφίζουμε το περίγραμμα της παλάμης μας σε ένα χαρτί. Σε κάθε δάχτυλο στο χαρτί μας γράφουμε το όνομα ενός ατόμου από το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια όταν κάποιος μας εκφοβίζει (π.χ. δάσκαλος, φίλος, μπαμπάς, μαμά, αδερφός κ.ά.). Εξηγεί ο καθένας γιατί σκέφτηκε τα ονόματα που έβαλε στα δάχτυλά του.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

 • Χρειάζονται βοήθεια όσοι εκφοβίζονται? Πού μπορούν να τη βρουν;
 • Είναι δίκαιοι οι λόγοι που εκφοβίζουμε;
 • Πώς αλλάζουν συμπεριφορά τα άτομα που εκφοβίζουν;
 • Τι μπορούν να κάνουν όσοι ξέρουν για καταστάσεις εκφοβισμού;
 • Έχουμε βρεθεί ποτέ στη θέση του θύτη ή του θύματος;
 • Έχουμε σχέση με κάποια από αυτές τις σκηνές εκφοβισμού;
 • Είναι δίκαιοι οι λόγοι που εκφοβίζουμε;
 • Χρειάζονται βοήθεια όσοι εκφοβίζονται; Πού μπορούν να τη βρουν;
 • Πώς αλλάζουν συμπεριφορά τα άτομα που εκφοβίζουν;
 • Τι μπορούν να κάνουν όσοι ξέρουν για καταστάσεις εκφοβισμού;
 • Οι μεγάλοι εκφοβίζουν? Εκφοβίζονται; Με ποιους τρόπους;

Ξαναβλέπουμε τα “χέρια” και συμπληρώνουμε πρόσωπα και φορείς που μπορούν να μας βοηθήσουν.

Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες, να συζητήσουν και να καταγράψουν τα 10 πράγματα που δε θα κάνουν ποτέ σε συμμαθητή, συμμαθήτριά τους και να βάλουμε τη λίστα στον τοίχο της τάξης

Κατεβάστε το αρχείο: Πέντε