Μενού Κλείσιμο

Παραδείγματα διακρίσεων

enotita

Θεματική Ενότητα

Στερεότυπες αντιλήψεις / Διακρίσεις / Ρατσισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα​

12+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

6-8 (εάν η ομάδα είναι μεγαλύτερη χωρίζουμε σε υποομάδες)

time

Διάρκεια

45 λεπτά

Ylika

Υλικά

Πίνακας, Χρωματιστοί μαρκαδόροι

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Εκπαιδευτικό Πακέτο “Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι”, European Youth Center, 1995, δραστηριότητα με τίτλο “Sharing Discrimination”, σελ. 158

Κριτήρια επιλογής: Η κατανόηση της έννοιας της δυσμενούς διάκρισης και του ρατσισμού μέσα από την καταγραφή εμπειριών και βιωμάτων των μαθητών τα οποία αποτελούν περιστατικά διάκρισης μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Μέσα από τη δραστηριότητα μπορεί να δοθεί ο ορισμός της διάκρισης, να εντοπιστούν οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες συχνά στοχοποιούνται για χαρακτηριστικά που διαθέτουν και να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα θύματα διάκρισης αλλά και το κοινωνικό σύνολο μπορούν να αντιμετωπίζουν περιστατικά διάκρισης. Η δραστηριότητα αφήνει στους μαθητές την ελευθερία να αναφερθούν σε όποιο περιστατικό επιθυμούν –το οποίο μπορεί να έχουν βιώσει οι ίδιοι ή όχι- και στη συνέχεια να αποφασίσουν ομαδικά για το περιστατικό που τους φαίνεται περισσότερο σοβαρό.

Προσαρμογές: Δεν έγινε προσαρμογή σε αυτή τη δραστηριότητα

Περιγραφή δραστηριότητας

Ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα/ουσα να σκεφτεί ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου ένιωσε να συμβαίνει μία διάκριση σε βάρος του/της ή σε βάρος κάποιου άλλου προσώπου.

Καθένας/Καθεμιά περιγράφει το περιστατικό αυτό στα μέλη της ομάδας του/της. Αν θέλουμε οι ιστορίες να είναι ανώνυμες, ζητάμε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να γράψουν τις ιστορίες τους και τις συλλέγουμε αφού τελειώσουν.

Καταγράφουμε όλα τα περιστατικά στον πίνακα και στη συνέχεια συζητάμε όποιο από αυτά επιλέξουν οι συμμετέχοντες/ουσες.

Ζητάμε από το άτομο που περιέγραψε το περιστατικό που επιλέχθηκε να δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτό στην ομάδα.

Εναλλακτικά η ίδια δραστηριότητα μπορεί να γίνει με παιχνίδι ρόλων. Ζητάμε από κάποια άτομα της ομάδας να παρουσιάσουν την ιστορία. Αμέσως μετά οι παρατηρητές/ρήτριες προτείνουν διαφορετικές αντιδράσεις από αυτή που παρουσιάστηκε.

Η ομάδα συζητά πώς μπορεί να ξεκίνησε το περιστατικό και τι συνέβη, πώς ένιωσε το πρόσωπο που έγινε στόχος διάκρισης, πώς ένιωσε το πρόσωπο που έκανε τη διάκριση, αν η διάκριση συνέβη ή όχι δικαιολογημένα και γιατί, πώς αντέδρασαν τα πρόσωπα και ποια ήταν η εξέλιξη της ιστορίας.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Ποια είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος άνθρωπος μπορεί να γίνει στόχος διακρίσεων; (καταγωγή, χρώμα δέρματος, ηλικία, φύλο, στυλ ντυσίματος κ.ά.)
  • Γιατί οι άνθρωποι επιτίθενται στο διαφορετικό ;
  • Από πού υιοθετούν αυτή τη συμπεριφορά ;
  • Υπάρχουν άλλα περιστατικά διακρίσεων τα οποία δεν αναφέρθηκαν από τους μαθητές στην τάξη ; Από ποιους προκαλούνται ;
  • Πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούμε σε περιστατικά αρνητικών διακρίσεων ; Με ποιους τρόπους μπορούμε να το κάνουμε αυτό ;
Κατεβάστε το αρχείο:  Παραδείγματα διακρίσεων