Μενού Κλείσιμο

Προσδοκίες σε σχέση με την έννοια ειρηνική συνύπαρξη

book

Θεματική Ενότητα

Ειρηνική συνύπαρξη και επικοινωνία

avatar

Ηλικιακή Ομάδα

11+

duration1

Διάρκεια

30'

pen

Υλικά

μεγάλο χαρτί, μαρκαδόροι

target

Στόχος

  • ενίσχυση επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης
desc

Περιγραφή

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 3-5 συζητούν για το τι σημαίνει ειρηνική συνύπαρξη στο σχολείο για τον καθένα, την καθεμιά. Στη συνέχεια, στον κύκλο, ακούγονται οι απόψεις που συζητήθηκαν σε κάθε ομάδα. Το ουσιαστικό είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις και να δοθεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος αντίληψη αλλά ένας πλούτος διαφορετικών απόψεων, ότι ο καθένας φέρνει στην ομάδα το βίωμά του και τις εμπειρίες του για να τις μοιραστεί. Καταγράφουμε σε ένα μεγάλο χαρτόνι όλες τις απόψεις. Από τη δραστηριότητα αυτή, μπορεί στη συνέχεια να προκύψει ένα “συμβόλαιο” της τάξης, με δέσμευση όλων των μελών της να επικοινωνούν με τους ειρηνικούς όρους τους οποίους έχουν σκεφτεί. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει την εισαγωγή σε δραστηριότητες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, καθώς και σε δραστηριότητες για την αποτελεσματική και τη θετική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.