Μενού Κλείσιμο

Σιωπηλός ομιλητής

enotita

Θεματική Ενότητα

Δικαιώματα του παιδιού

age group

Ηλικιακή Ομάδα​

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

45 λεπτά – 1 ώρα

Ylika

Υλικά

αντίγραφα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (σύντομη έκδοση ή σύντομη έκδοση για παιδιά)

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

 

Πηγή: Compasito Μικρή Πυξίδα, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά, δραστηριότητα με τίτλο “Σιωπηλός Ομιλητής”, σελ. 171

Κριτήρια Επιλογής: Μέσα από τη δραστηριότητα τα παιδιά εξοικειώνονται με τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μέσα από έναν ευχάριστο, παιγνιώδη τρόπο. Η δραστηριότητα ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή στην ομάδα ενώ μπορεί να είναι και μία καλή εισαγωγή για τη θεματική ενότητα της αναπηρίας.

Προσαρμογές: Στην πρωτότυπη μορφή της, η δραστηριότητα αφορά στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εδώ, δουλεύουμε με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου την οποία έχουμε προσαρμόσει σε απλούστερη γλώσσα ώστε να γίνεται κατανοητή σε παιδιά μικρότερης ηλικίας (από 9 ετών). Επίσης, δεν υπάρχει μαθητής/ρια εθελοντής/ρια για να καταγράφει το σκορ. Τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει ο/η συντονιστής/ρια. Τέλος, ο “σιωπηλός ομιλητής” έχει δύο ευκαιρίες να διαβάσει χωρίς φωνή το δικαίωμα που του υποδεικνύει ο/η συντονιστής/ρια μόνο στην ομάδα του. Σε περίπτωση που η ομάδα του δεν το βρει, υπάρχει μία τρίτη φορά που “διαβάζεται” το δικαίωμα ώστε να απαντήσει η γρηγορότερη από όλες τις ομάδες. Αυτό κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον όλων των ομάδων καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Κάθε φορά που ολοκληρώνουμε τη “μαντεψιά” ενός δικαιώματος, ο/η συντονιστής/ρια συζητά με τα παιδιά για το περιεχόμενο του δικαιώματος αυτού, τη σημασία του και την ανάγκη να εξασφαλίζεται για όλους τους ανθρώπους.

Περιγραφή δραστηριότητας

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δίνουμε στο καθένα ένα αντίγραφο της Διακήρυξης. Αφήνουμε 2-3 λεπτά ώστε όλα τα παιδιά να διαβάσουν τα 30 άρθρα. Στη συνέχεια, οι ομάδες παίζουν με τη σειρά. Ο “σιωπηλός ομιλητής” σηκώνεταιθ ώστε να τον βλέπουν όλοι και διαβάζει το δικαίωμα που του υποδεικνύει ο/η συντονιστής/ρια χωρίς φωνή, κουνώντας μόνο τα χείλη του. Η ομάδα του έχει δύο ευκαιρίες να βρει το δικαίωμα. Στην τρίτη “ανάγνωση” δικαίωμα να απαντήσουν έχουν όλες οι ομάδες. Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, οι “σιωπηλοί ομιλητές” αλλάζουν και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με άλλα δικαιώματα. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν όλοι/ες οι μαθητές/ριες έχουν περάσει από τη θέση του “σιωπηλού ομιλητή”. Η ομάδα που έχει βρει τα περισσότερα δικαιώματα κερδίζει το παιχνίδι.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

 • Ήταν δύσκολο να διαβάζετε τα χείλη;
 • Τι σας δυσκόλεψε και τι σας διευκόλυνε να τα διαβάσετε;
 • Ποιο/α από τα δικαιώματα που διαβάσαμε δε γνωρίζατε;
 • Ποιο δικαίωμα θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;
 • Βρίσκετε δικαιώματα που συνδέονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο;
 • Βρίσκετε δικαιώματα που μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους;
 • Με ποιους τρόπους επικοινωνούν άνθρωποι με προβλήματα ακοής;
 • Τι γνωρίζετε για τη νοηματική γλώσσα;
 • Ποιες είναι οι καθημερινές καταστάσεις που ίσως είναι δύσκολες για ανθρώπους με προβλήματα ακοής;
 • Τι χρειάζεται να εξασφαλίζουμε ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουμε όλα μας τα δικαιώματα;

Για το παιχνίδι μπορεί να γίνει μία επιλογή δικαιωμάτων από την Οικουμενική Διακήρυξη που δίνεται παρακάτω σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα και των αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών.

Κατεβάστε το αρχείο: Σιωπηλός ομιλητής
Οικουμενική Διακύρυξη Οικουμενική Διακύρυξη