Μενού Κλείσιμο

Συνειδητοποιώντας την προέλευση των αξιών

enotita

Θεματική Ενότητα

Έμφυλες ταυτότητες 

age group

Ηλικιακή Ομάδα

12+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

80 λεπτά

Ylika

Υλικά

Χαρτόνια, πίνακας και μαρκαδόροι

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: «Μ’ αγαπά… δε μ’ αγαπά…» Διαφυλικές σχέσεις – σεξουαλική αγωγή, δραστηριότητα με τίτλο “ Συνειδητοποιώντας την προέλευση των αξιών…”, σελ. 22.

Κριτήρια Επιλογής: Η δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά εφηβικής ηλικίας να συνειδητοποιήσουν τα συστήματα μιας κοινωνίας που προσδιορίζουντις αξίες και επηρεάζουν τη στάση και άποψη κάθε ατόμου για τα σημαντικά θέματα της ζωής του. Τα παιδιά δέχονται πληθώρα μηνυμάτων που κατηγοριοποιύνται ως «πρέπει-δεν πρέπει», «επιτρέπεται-δεν επιτρέπεται», «είναι καλό- είναι κακό»». Τα μηνύματα αυτά είναι συχνά ασαφή και αντιφατικά με αποτέλεσμα οι νέοι να βιώνουν έντονες εσωτερικές συγκρούσεις.

Προσαρμογές: η αρχική δραστηριότητα αναφέρεται στα μηνύματα και τις αξίες που δημιουργούνται από την κοινωνία γύρω από την σεξουαλικότητα και τον έρωτα. Εδώ χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για την διερεύνηση των ευρύτερων μηνυμάτων κι αξιών που στέλνουν οι βασικοί κοινωνικοί θεσμοί στην δημιουργία των έμφυλων ταυτοτήτων.

Περιγραφή δραστηριότητας

Χωρίζουμε την τάξη σε τέσσερις ομάδες. Δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα χαρτόνι και μερικούς μαρκαδόρους. Κάθε ομάδα κάνει μια λίστα με τα μηνύματα και τις αξίες που λαμβάνει από κάθε μια από τις παρακάτω πηγές σε σχέση με τους ρόλους των φύλων.

Ομάδα 1:θρησκεία, Ομάδα 2: ΜΜΕ, Ομάδα 3: Φίλοι, Ομάδα 4: Οικογένεια.

Κάθε ομάδα καλείται α παρουσιάσει τη λίστα της και ακολουθεί συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες. Στερεώνουμε τα φύλα στον τοίχο ώστε όλοι να μπορούν να βλέπουν τις λίστες. Ζητάμε από τους μαθητές να συγκρίνουν την προσωπική τους λίστα αξιών με τα όσα ανέφερε κάθε ομάδα. Μπορούν να προσθέσουν και αξίες ή μηνύματα που δεν αναφέρθηκαν. Οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιες από τις αξίες που αναφέρθηκαν τους εκπροσωπούν και ποιες όχι. Στόχος είναι η  αναγνώριση της προέλευσης των προσωπικών αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων σχετικά με τις ταυτότητες φύλων και επαναπροσδιορισμός τους από του μαθητές.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Πως μας φάνηκε η διαδικασία;
  • Πώς μας φαίνονται οι αξίες που εκφράστηκαν από τις διάφορες ομάδες;
  • Από πού προέρχονται οι αξίες και τα μηνύματα για τα φύλα και τους ρόλους τους και πως καθορίζονται ;
  • Ποιες οι επιπτώσεις των δεδομένων αξιών στα δυο φύλα και στις μεταξύ τους σχέσεις;
  • Ποιες οι επιπτώσεις σε κάθε άτομο προσωπικά όταν οι αξίες του για το φύλο του διαφέρουν από τις κυρίαρχες;
  • Μπορούμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας σχετικά;