Μενού Κλείσιμο

Τα μπαλόνια

enotita

Θεματική Ενότητα

Ισότητα φύλων / ταυτότητες φύλων

age group

Ηλικιακή Ομάδα

6+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

30 λεπτά

Ylika

Υλικά

Πίνακας και μαρκαδόρος / κιμωλία, Μαρκαδόροι και μπαλόνια

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, δραστηριότητα με τίτλο “Μια φορά κι έναν καιρό…”, σελ. 136

Κριτήρια επιλογής: Μέσα από τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα, οι μαθητές σταδιακά και με συνεργατικό τρόπο μπορούν να αντιληφθούν πόσο περισσότερες είναι οι ομοιότητες ανάμεσά τους από τις διαφορές τους. Με απλό, ευχάριστο και συμμετοχικό τρόπο γίνεται έτσι διαχωρισμός ανάμεσα στα βιολογικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και με την καθοδήγηση του συντονιστή, οι μαθητές συνειδητοποιούν και ανατρέπουν το στερεοτυπικό χαρακτήρα των απόψεων που επικρατούν και αναπαράγονται.

Προσαρμογές: Τα παιδιά εδώ δε γράφουν τα χαρακτηριστικά και τις επικρατέστερες συνήθειες των αγοριών και των κοριτσιών σε χαρτί. Τα χαρακτηριστικά του αγοριού και του κοριτσιού προκύπτουν από τη ζωγραφική στον πίνακα από τα παιδιά συνολικά. Επίσης, οι 5 κοινές συνήθειες (δραστηριότητες) για αγόρια και κορίτσια στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας δε γίνεται με καταγραφή αλλά μέσα από ζωγραφιές των μαθητών στα μπαλόνια. Έτσι, η δραστηριότητα μπορεί να απευθύνεται και σε μικρότερες ηλικίες.

Περιγραφή δραστηριότητας

Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν στον πίνακα ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το πρώτο παιδί που σηκώνεται ζωγραφίζει το κεφάλι του αγοριού και δίπλα το κεφάλι του κοριτσιού, το επόμενο παιδί προσθέτει τα μάτια του αγοριού και τα μάτια του κοριτσιού, το επόμενο παιδί τα ρούχα κλπ. ώστε να έχουμε δύο ολοκληρωμένες ζωγραφιές στον πίνακα, του αγοριού και του κοριτσιού δίπλα δίπλα.

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να βρουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στο αγόρι και το κορίτσι κοιτάζοντας τις ζωγραφιές. Συζητάμε αν έχουν περισσότερες διαφορές ή ομοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν ή να σχεδιάσουν τα 5 πρώτα πράγματα που τους έρχονται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη κορίτσι και τα 5 πρώτα πράγματα που σκέφτονται όταν ακούν τη λέξη αγόρι. Όταν όλοι έχουν τελειώσει παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους, τις οποίες καταγράφουμε στον πίνακα.

Συζητάμε κατά πόσο όσα σκέφτηκαν οι μαθητές για τα κορίτσια μπορούν να τα κάνουν και τα αγόρια και το αντίστοιχο. Έτσι, μέσα από παραδείγματα που δίνουν οι μαθητές, τα παιδιά μπορούν να καταλήξουν στο ότι τελικά μάλλον δεν υπάρχουν “κοριτσίστικες” και “αγορίστικες” ασχολίες και δουλειές παρά μόνο συνηθίζουμε να θεωρούμε πως είναι έτσι.

Στο τέλος, ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε ένα φουσκωμένο μπαλόνι τα 5 πράγματα / ασχολίες / επαγγέλματα κλπ. που μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές;
  • Υπάρχουν άλλες προσδοκίες για τα αγόρια και άλλες για τα κορίτσια στην κοινωνία; Γιατί;
  • Μας περιορίζουν αυτές οι αντιλήψεις; Σε ποιες περιπτώσεις;
  • Ποια είναι τα βιολογικά και ποια τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των φύλων;
  • Από πού προέρχεται η άποψη που έχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτσια;
  • Μπορούμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας;
  • Γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια;
  • Έτυχε ποτέ να θέλουμε να κάνουμε κάτι που θεωρείται “αγορίστικο” ή “κοριτσίστικο”; Τι συνέβη;
Κατεβάστε το αρχείο:  Τα μπαλόνια