Μενού Κλείσιμο

Το δέντρο των δικαιωμάτων

enotita

Θεματική Ενότητα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

age group

Ηλικιακή Ομάδα

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

60 λεπτά

Ylika

Υλικά

Μολύβι και χαρτί

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία –Αυστρία, δραστηριότητα με τίτλο “A Human Rights Tree”, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm

Κριτήρια Επιλογής:  Η δραστηριότητα εστιάζει τόσο στα δικαιώματα και στην αλληλεξάρτησή τους όσο και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν σχέση με την αξιοπρέπεια και την δικαιοσύνη. Επίσης, μέσα από την ζωγραφική, η δραστηριότητα γίνεται πιο προσιτή και κατανοητή στα παιδιά.

Προσαρμογές: Καμία προσαρμογή

Περιγραφή δραστηριότητας

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα ζωγραφίζει στο χαρτί της ένα δέντρο και γράφει στα κλαδιά του τα ανθρώπινα δικαιώματα που απαιτείται να εξασφαλίζονται ώστε όλοι οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη (εξηγούμε αν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας).

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το δέντρο της και εξηγεί γιατί θεωρεί τα δικαιώματα που σημείωσε σημαντικά.

Μέσα από συζήτηση στην τάξη γράφουμε στις ρίζες του δέντρου τις προϋποθέσεις ώστε οι καρποί στα κλαδιά του (δικαιώματα) να μπορέσουν να αναπτυχθούν. (π.χ. ειρήνη, δημοκρατικό πολίτευμα, κοινωνικό κράτος, επαρκής οικονομία αλλά και αλληλεγγύη ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, στους πολίτες κ.ά.)

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες/ουσες παίρνουν τα αντίγραφα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αντιστοιχίζουν τα δικαιώματα στα δέντρα με τα αντίστοιχα άρθρα της και γίνεται συζήτηση πάνω στη Διακήρυξη (πότε δημιουργήθηκε, από ποιους, για ποιους λόγους, γιατί είναι σημαντική κ.ά.).

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών/ριών στους/στις οποίους/ες απευθυνόμαστε, μετά τη δραστηριότητα μπορούμε να συζητήσουμε:

  • Δυσκολευτήκατε να βρείτε τα δικαιώματα που βάλατε στο δέντρο;
  • Είχατε κοινές ή διαφορετικές ιδέες για τα δικαιώματα που υπάρχουν;
  • Υπήρχαν δικαιώματα που δε σκεφτήκατε; Γιατί πιστεύετε ότι δε σας ήρθαν στο μυαλό;
  • Υπάρχουν δικαιώματα που σκεφτήκατε αλλά δεν υπάρχουν στη Διακήρυξη; Γιατί πιστεύετε ότι δεν περιλαμβάνονται;
  • Πώς μαθαίνουμε γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα;
  • Πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας;
  • Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων;
  • Πώς ερμηνεύονται και πώς εξελίσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα;
  • Πώς μεταφέρεται η γνώση για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα ΜΜΕ;
  • Ποια δικαιώματα είναι πιο αμφιλεγόμενα και γιατί; (π.χ. δικαίωμα στη ζωή και έκτρωση/ευθανασία, ελευθερία έκφρασης και όρια;)