Μενού Κλείσιμο

Το διαμάντι των δικαιωμάτων του παιδιού

enotita

Θεματική Ενότητα

Δικαιώματα του Παιδιού

age group

Ηλικιακή Ομάδα

12+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

60 λεπτά

Ylika

Υλικά

Σετ 9 καρτών, 1 για την κάθε ομάδα μέσα σε φάκελο, ένα μεγάλο χαρτόνι για κάθε ομάδα, μαρκαδόροι

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Compass, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νεες, δραστηριότητα με τίτλο “Τα δικαιώματα των παιδιών”, σελ. 108

Κριτήρια επιλογής: Η δραστηριότητα συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από την εργασία σε ομάδες και τη συζήτηση. Οι μαθητές, μέσα από τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα κάνουν τη δική τους “ιεράρχηση” των δικαιωμάτων σύμφωνα με τις εμπειρίες τους. Στη συζήτηση που ακολουθεί, με τη βοήθεια του συντονιστή, επιχειρείται να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των μαθητών ώστε να αντιληφθούν την ίση αξία των δικαιωμάτων και την ανάγκη διασφάλισης του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης, με την καθοδήγηση του συντονιστή και του εκπαιδευτικού, αναλογίζονται την ευθύνη του κράτους, του κοινωνικού συνόλου και της οικογένειας σε σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων.

Προσαρμογές: Στη δραστηριότητα δίνονται 9 συγκεκριμένα δικαιώματα. Εδώ επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ικανότητες και της ανάγκες των μαθητών της τάξης.

Περιγραφή δραστηριότητας

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες 3-4 ατόμων. Συζητούν τις προτάσεις των καρτών τους και τις τοποθετούν σε σχήμα διαμαντιού στο μεγάλο χαρτόνι τους με τον εξής τρόπο. Τη σημαντικότερη κάρτα επάνω. Κάτω ακριβώς τις 2 αμέσως σημαντικότερες. Κάτω τις 3 επόμενες. Αμέσως μετά τις 2 που θεωρούν λιγότερο σημαντικές και τέλος τη 1 που απομένει και θεωρούν μικρότερης σημασίας από όλες τις υπόλοιπες.

Οι ομάδες παρουσιάζουν τα χαρτόνια τους στην τάξη και εξηγούν γιατί θεωρούν κάποιες προτάσεις σημαντικότερες από τις άλλες και γιατί έκαναν αυτή την κατάταξη. Συγκρίνουμε τα χαρτόνια όλων των ομάδων και βρίσκουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε:

  • Γιατί ο καθένας μας έχει άλλες προτεραιότητες;
  • Θέλει κάποια ομάδα μετά τη συζήτηση στην τάξη να αλλάξει την κατάταξη στο χαρτόνι της;
  • Ποια δικαιώματα έχουμε στην κοινωνία που ζούμε και ποια απειλούνται;
  • Υπάρχουν άλλα δικαιώματα που θεωρούμε ότι έπρεπε να περιληφθούν στις κάρτες; Ποια;
  • Πώς γίνεται να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού;
  • Πώς οι άνθρωποι διεκδικούν τα δικαιώματά τους;

Πώς μεταφέρεται η γνώση για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα ΜΜΕ;

Τα άρθρα της Σύμβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το παιχνίδι δίνονται παρακάτω στο τέλος του εγγράφου.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που δίνεται παρακάτω αποτελεί απλή και σύντομη έκδοση για ευκολότερη κατανόηση από τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει για τις προτεινόμενες δραστηριότητες όσα άρθρα επιθυμεί. Τα άρθρα 41-54 συνήθως δε χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες αλλά δίνονται πληροφοριακά ως μέρος της Σύμβασης.