Μενού Κλείσιμο

Το κοινωνικό μου δέντρο

book

Θεματική Ενότητα

Κοινωνική κινητοποίηση

avatar

Ηλικιακή Ομάδα

13+​

duration1

Διάρκεια

45'

pen

Υλικά

χαρτί, μολύβι

target

Στόχοι

  • έκφραση συναισθημάτων
  • συνειδητοποίηση προσωπικών και κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν τον εαυτό και την ομάδα
  • ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για κοινωνικά ζητήματα
desc

Περιγραφή

Ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα/-ουσα να σχεδιάσει σε ένα χαρτί ένα δέντρο με 5 κλαδιά. Σε καθένα από αυτά, απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Κάτι που κάνουν οι άνθρωποι γύρω μου (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι/ισσες κ.ά.) και θαυμάζω.
  2. Κάτι που κάνουν οι άνθρωποι γύρω μου (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι/ισσες κ.ά.) και με ενοχλεί.
  3. Το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα, κοινωνικό πρόβλημα στη γειτονιά μου, στον δήμο όπου ζω.
  4. Κάτι που γνωρίζω ότι κάνουν κάποιοι άνθρωποι για να βελτιώσουν την παραπάνω κατάσταση.
  5. Κάτι που κάνω εγώ για να βελτιώσω την παραπάνω κατάσταση.
  6. Κάτι που μπορώ να κάνω εγώ για να βελτιώσω την παραπάνω κατάσταση.

Οι μαθητές/-ριες που επιθυμούν, παρουσιάζουν στον κύκλο τις απαντήσεις τους. Κατανοούμε τα συναισθήματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των συμμαθητών/-ριών μας; Μπορούμε να τα περιγράψουμε ώστε να τα επιβεβαιώσουν; Είναι κοινά τα ζητήματα που μας απασχολούν; Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να αναλάβουμε δράση για τη βελτίωσή των κοινωνικών προβλημάτων που ακούστηκαν στην ομάδα; Οι πρωτοβουλίες για λύση στις οποίες αναφερθήκαμε, βελτιώνουν την κατάσταση; Με ποιους τρόπους; Γνωρίζουμε άλλους ειρηνικούς τρόπους που μπορούν να φέρουν τις επιθυμητές κοινωνικές αλλαγές; Ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τις προβληματικές κοινωνικές συνθήκες οι οποίες αναφέρθηκαν στα παραδείγματα της ομάδας; Ανταλλάσσουμε ιδέες και σκέψεις στην ομάδα.

Κατεβάστε το αρχείο:  Το κοινωνικό μου δέντρο