Μενού Κλείσιμο

Το κρεμμύδι της διαφοράς

book

Θεματική Ενότητα

Συναισθήματα

avatar

Ηλικιακή Ομάδα

10+

duration1

Διάρκεια

30'

pen

Υλικά

-

target

Στόχοι

  • ενίσχυση δεσμών ομάδας
  • αποδοχή
  • επικοινωνία
desc

Περιγραφή

Επαναλαμβάνεται η προηγούμενη άσκηση, αυτή τη φορά όχι με ομοιότητες, αλλά με διαφορές στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω στο “κρεμμύδι της ομοιότητας” ή και σε άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα τα αθλήματα και οι αθλητικές ομάδες, τα σχολικά μαθήματα, τα είδη ταινιών που προτιμούμε, οι διατροφικές συνήθειες καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ατομικής ταυτότητας όπως ενδεικτικά το θρήσκευμα, η καταγωγή, η κουλτούρα, το φύλο κ.ά. Οι συμμετέοχντες/-ουσες ανακαλύπτουν τις διαφορές τους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορεί να αποτυπώνονται στην κοινωνία. Μετά από κάθε κύκλο απαντήσεων ανά ζευγάρι ο / η εκπαιδευτής/-ρια φωτίζει μία κοινή διάσταση στα ζητήματα που αναφέρθηκαν η οποία ενώνει τους / τις συμμετέχοντες/-ουσες ακόμα και αν διαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί στις επίσημες κοινές θρησκείες που μπορεί να υπάρχουν σε διαφορετικά κράτη, σε κοινές βασικές αρχές που μπορεί να συγκλίνουν σε διαφορετικές θρησκείες, σε κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και συνήθειες που μπορεί να συναντώνται σε διαφορετικές κουλτούρες κ.ά.

Στο τέλος και των δύο φάσεων της δραστηριότητας

μπορούμε να συζητήσουμε: Ποιες ομοιότητες/ διαφορές μας ξαφνιάζουν; Σε τι οφείλονται; Πόσο συμπληρωματικές μπορούν να είναι οι διαφορές μας; Γιατί είναι σημαντικό να μην περιορίζουμε με οποιασδήποτε μορφής βία (π.χ. με προσβολές, κοινωνικό αποκλεισμό, σωματική βία) τόσο την έκφραση ατομικής ταυτότητας όσο και την ελεύθερη επιλογή των συμμαθητών/-ριών μας; (για παράδειγμα τη γλώσσα που μιλάει κάποιος/-α, το φύλο, τα σωματικά και άλλα χαρακτηριστικά αλλά και την επιλογή δραστηριοτήτων, ντυσίματος, τις διατροφικές επιλογές κ.ά.;)

Κατεβάστε το αρχείο:  Το κρεμμύδι της διαφοράς