Μενού Κλείσιμο

Το μπίνγκο των δικαιωμάτων

enotita

Θεματική Ενότητα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

age group

Ηλικιακή Ομάδα

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

60 λεπτά

Ylika

Υλικά

Φύλλα ερωτήσεων και μολύβι

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Compass, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Νέους/ες, δραστηριότητα με τίτλο “Δικαιώματα Μπίνγκο!”, σελ. 224

Κριτήρια Επιλογής: Σκοπός της δραστηριότητας είναι η πληροφόρηση των μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μία δραστηριότητα προσιτή προς τα παιδιά, που παρουσιάζεται με τη μορφή παιχνιδιού, έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και να τα κινητοποιήσει να συζητήσουν και να προβληματιστούν γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων. Μέσα από τη συζήτηση που θα κατευθύνουν ο συντονιστής και ο εκπαιδευτικός, θα γίνει μία πρώτη γνωριμία των παιδιών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και μία πρώτη συζήτηση με θέμα τις οικουμενικές αξίες και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου.

Προσαρμογές: Στην πρωτότυπη μορφή της δραστηριότητας τα ζευγάρια αλλάζουν ανά ερώτηση ενώ εδώ τα ίδια ζευγάρια μαθητών δουλεύουν όλες τις ερωτήσεις του κουίζ (μπίνγκο). Έτσι, οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν εκτενέστερα, να εντοπίσουν τις απλούστερες ερωτήσεις τις οποίες και θα απαντήσουν αρχικά και μέσα από τη συνέχεια των ερωτήσεων να αντιληφθούν τον αλληλένδετο ρόλο των δικαιωμάτων και τη σημασία κάθε δικαιώματος για τη διασφάλιση του άλλου.

Περιγραφή δραστηριότητας

Μοιράζουμε φύλλο με ερωτήσεις και μολύβια. Λέμε στους συμμετέχοντες/ουσες ότι θα δουλέψουν σε ζευγάρια ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις από τη λίστα. Γράφουν λέξεις κλειδιά των απαντήσεων σε ειδικό τετραγωνάκι. Όποιος απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις φωνάζει μπίνγκο. Συζητάμε πάνω στις ερωτήσεις και σχολιάζουμε. Ζωγραφίζουμε το φύλλο του παιχνιδιού και στον πίνακα.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών/ριών στους/στις οποίους/ες απευθυνόμαστε, μετά τη δραστηριότητα μπορούμε να συζητήσουμε:

  • Ποιες ήταν οι πιο δύσκολες ερωτήσεις και γιατί;
  • Πώς μαθαίνουμε γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα;
  • Πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας;
  • Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων;
  • Πώς ερμηνεύονται και πώς εξελίσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα;
  • Πώς μεταφέρεται η γνώση για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα ΜΜΕ;
  • Ποια δικαιώματα είναι πιο αμφιλεγόμενα και γιατί; (π.χ. δικαίωμα στη ζωή και έκτρωση/ευθανασία)