Μενού Κλείσιμο

Το σχολείο της ειρήνης

book

Θεματική Ενότητα

Ειρηνική συνύπαρξη και επικοινωνία

avatar

Ηλικιακή Ομάδα

10+

duration1

Διάρκεια

30'

pen

Υλικά

χαρτιά, μαρκαδόροι, περιοδικά, κόλλες, ψαλίδια

target

Στόχος

ενίσχυση συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας, φαντασίας

desc

Περιγραφή

Τα παιδιά χωρίζονται σε υποομάδες των 4–6 μελών. Τους δίνεται χαρτί 1Χ 1 μ. Διαβάζουμε το ακόλουθο σενάριο: «Οραματιστείτε ένα φανταστικό χώρο, στον οποίο βρίσκεται ένα σχολείο, όπου όλα θα είναι ευχάριστα και ειρηνικά. Συζητήστε και απεικονίστε το σχολείο σας στο χαρτί (περιβάλλον, κανόνες, παιδεία κτλ.). Μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά: χρώματα, κολλάζ, κτλ. Είναι δυνατόν να γράψουν και λέξεις – φράσεις. Βάζουν ένα τίτλο.

Παρουσιάζουν την εργασία τους στην τάξη. Μετά την παρουσίαση της κάθε ομάδας, ρωτάμε:

Ήταν δύσκολο να συμφωνήσετε; Τι σας ενέπνευσε ώστε να έχετε ιδέες; Ποιες από τις ιδέες σας θα μπορούσατε άμεσα να εφαρμόσετε ώστε το σχολείο σας να πλησιάσει αυτό της εργασίας σας; Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε συλλογικά ώστε οι ιδέες μας να φτάσουν στους υπευθύνους οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αλλαγές; (π.χ. στους εκπαιδευτικούς, τον / τη διευθυντή/-ντρια του σχολείου, τους γονείς, τα στελέχη εκπαίδευσης, τους τοπικούς φορείς κλπ.) Πώς αποφασίσατε για το ποιος θα το παρουσιάσει; Τα έργα μπορούν να αναρτηθούν μόνιμα στον τοίχο.

Κατεβάστε το αρχείο:  Το σχολείο της ειρήνης