Μενού Κλείσιμο

Φτιάχνουμε την ιστορία

enotita

Θεματική Ενότητα

Στερεότυπες αντιλήψεις / Διακρίσεις / Ρατσισμός

age group

Ηλικιακή Ομάδα

9+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

10+

time

Διάρκεια

15 λεπτά

Ylika

Υλικά

-

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή: Εκπαιδευτικό Πακέτο “All different all equal”, δραστηριότητα με τίτλο “Antonio and Ali”, σελ. 63

Κριτήρια Επιλογής: Μέσα από τη δραστηριότητα μπορούν εύκολα να προκύψουν οι στερεότυπες αντιλήψεις που μπορεί να εκφράζουν οι μαθητές για ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και διαφορετική εθνοτική καταγωγή. Έτσι, στη συζήτηση που ακολουθεί, με την καθοδήγηση του συντονιστή και του εκπαιδευτικού, μπορεί να αναλυθεί η έννοια όχι μόνο των στερεότυπων αντιλήψεων αλλά και των κοινωνικών διακρίσεων και του ρατσισμού. Είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός και ο συντονιστής να επιλέξουν ως χώρα καταγωγής του Άνι μία χώρα από την οποία δεν κατάγεται κανένας μαθητής της ομάδας ώστε η ιστορία να μην προσωποποιηθεί παρά μόνο να λειτουργήσει ως ένα μέσο έναρξης ενός συμμετοχικού διαλόγου στην τάξη για τα στερεότυπα.

Προσαρμογές: Έχουν προσαρμοστεί οι χώρες καταγωγής των μαθητών της ιστορίας ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα της Ελλάδας. Παρόλα αυτά όπως μόλις αναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός και ο συντονιστής θα πρέπει να προσέξουν τα στοιχεία της ιστορίας που θα δημιουργηθεί να μην είναι προσωπικά κάποιου/ων μαθητών της ομάδας. Αν η συζήτηση παίρνει μία τέτοια κατεύθυνση, ο εκπαιδευτικός ζητά το μπαλάκι και προσθέτει στην ιστορία άλλα στοιχεία ώστε το περιεχόμενό της να διαφοροποιηθεί. Επίσης στη δραστηριότητα εδώ δεν υπάρχει μαθητής “παρατηρητής”. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο συντονιστής της δραστηριότητας.

Περιγραφή δραστηριότητας

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Τους ζητάμε να συνεχίσουν μια ιστορία που αρχίζει με τη φράση: “Αυτή είναι η ιστορία του Γιώργου, ενός μαθητή δημοτικού σχολείου που ζει με την οικογένειά του στο κέντρο της πόλης μας”, και δίνει ένα μπαλάκι στο πρώτο παιδί, το οποίο πρέπει να προσθέσει μία ή δύο προτάσεις στην ιστορία του Γιώργου. Το παιδί, αφού προσθέσει τη φράση του, δίνει το μπαλάκι σε επόμενο παιδί της ομάδας και έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι για 4-5 γύρους .

Στη συνέχεια προσθέτουμε τη φράση: “Ο Γιώργος γνωρίζει τον Άννι, ένα παιδί από την Αλβανία, το οποίο επίσης ζει στη γειτονιά του Γιώργου”.

Το παιχνίδι τελειώνει μετά από μερικούς γύρους ακόμη.

Ζητάμε από όλα τα παιδιά να γράψουν σε μία σελίδα τις δύο ιστορίες που τα ίδια έφτιαξαν.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Όσα παιδιά θέλουν παρουσιάζουν τις ιστορίες τους στην ομάδα. Αναφέρουμε ποια χαρακτηριστικά προσδώσαμε στους δύο ρόλους. Ανάλογα με τα στοιχεία που αναφέρουν τα παιδιά, ο συντονιστής στέκεται σε κατάλληλα σημεία που εντοπίζει ώστε να οδηγήσει τη συζήτηση σε θέματα στερεότυπων αντιλήψεων, αρνητικών διακρίσεων και ρατσισμού.

Κατεβάστε το αρχείο:  Φτιάχνουμε την ιστορία