Μενού Κλείσιμο

Παιχνίδια γνωριμίας

enotita

Θεματική Ενότητα

Παιχνίδια γνωριμίας / Ασκήσεις ενεργοποίησης ομάδας

age group

Ηλικιακή Ομάδα

7+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

5+

time

Διάρκεια

15 λεπτά

Ylika

Υλικά

Μπαλάκι

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Παιχνίδι με ονόματα και μπαλάκι

Οι συμμετέχοντες/ουσες στέκονται σε κύκλο. Ο/η συντονιστής/ρια λέει δυνατά το όνομά του
και πετάει το μπαλάκι σε κάποιον από τον κύκλο. Ο/η επόμενος/η, αντίστοιχα, λέει το όνομά του/ της και πετάει το μπαλάκι σε κάποιον/α άλλον/η από την ομάδα. Το μπαλάκι πρέπει να περάσει μία φορά από κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε όλοι/ες να πουν τα ονόματά τους.

Αφού τελειώσει αυτός ο πρώτος κύκλος με τα ονόματα, ο/η τελευταίος/α που κρατά το μπαλάκι πρέπει να θυμηθεί το όνομα αυτού/ης που του/της πέταξε το μπαλάκι, να το πει δυνατά και να του/ της επιστρέψει το μπαλάκι.

Αν γίνουν λάθη, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί σωστά. Στην τάξη, η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται ώστε ο συντονιστής να εξοικειωθεί με τα ονόματα των μελών της ομάδας. Μέσα από το παιχνίδι επίσης, γίνεται μία πρώτη γνωριμία των μαθητών/ριών με τους/τις συντονιστές/ριες σε ένα ευχάριστο κλίμα.

Παιχνίδι με τα ονόματα “μου αρέσει, δε μου αρέσει”

Οι συμμετέχοντες/ουσες στέκονται σε κύκλο. Καθένας με τη σειρά λέει το όνομά του/της και κάτι που του/της αρέσει ή δεν του/της αρέσει -μπορεί να πει οτιδήποτε του αρέσει να κάνει, να τρώει, μπορεί να αναφέρει κάποιο αντικείμενο που του αρέσει κλπ. Έτσι, γίνεται μία πρώτη γνωριμία με τον/τη συντονιστή/ρια και οι μαθητές/ριες γνωρίζουν για τους/τις συμμαθητές/ριές τους πράγματα που ίσως δεν ήξεραν.

Κατεβάστε το αρχείο:  Παιχνίδια γνωριμίας