Μενού Κλείσιμο

Εκπαιδευτικός Οδηγός

Ο οδηγός του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης. Καταρτίζοντας μια στρατηγική για τη διαχείριση και τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων στα σχολεία.” αποτελεί ένα εργαλείο που απευθύνεται σε σχολικούς διευθυντές/ριες και στελέχη εκπαίδευσης.
 
Το σχολικό έτος 2018-2019 μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και αποτέλεσε το κύριο εκπαιδευτικό υλικό στη βάση του οποίου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια επιμόρφωσης για στελέχη εκπαίδευσης, σχολικούς διευθυντές/ριες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με θέμα τη διαχείριση της αντιπαράθεσης και των συγκρουσιακών ζητημάτων στο σχολείο σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αχαΐα, Ηράκλειο και Λέσβο. Οι παραπάνω δράσεις αποτέλεσαν μέρος του έργου “MICRON! – Managing Issues of Controversy by human Rights educatiON!” με θέμα τη διαχείριση της αντιπαράθεσης μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποίησε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στο πλαίσιο του προγράμματος DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αποτέλεσε προπομπό του διακρατικού έργου “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας”.
Κατεβάστε τον εκπαιδευτικό οδηγό: MICRON-HANDBOOK_FINAL
Εκπαιδευτικός Οδηγός του Έργου “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας”:

SKHC Toolkit_ELL_FINAL