Μενού Κλείσιμο

Σχολική διαμεσολάβηση

Παρά τις προσπάθειες της σχολικής κοινότητας για τον περιορισμό της βίας, των συγκρούσεων, της επιθετικότητας και άλλων ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, εξακολουθεί να καταγράφεται ένας αυξημένος αριθμός τέτοιων περιστατικών. Τόσο οι μαθητές και μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν δυσπιστία στις μεταξύ τους σχέσεις και συχνά οι τρόποι που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση και επίλυση των αναδυόμενων συγκρούσεων δεν είναι βοηθητικοί για όλους τους εμπλεκόμενους. Η διαμεσολάβηση ομηλίκων, δηλαδή η εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών στη διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι μια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται συστηματικά σε σχολεία του εξωτερικού με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά σχολεία της Ελλάδας εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους η διαχείριση των συγκρούσεων να γίνεται μέσα από επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ισότιμη εμπλοκή των αντικρουόμενων πλευρών

Οδηγός σχολικής διαμεσολάβησης: Σχολική Διαμεσολάβηση