Μενού Κλείσιμο

Bully Dance

enotita

Θεματική Ενότητα

Σχολικός Εκφοβισμός / Bullying

age group

Ηλικιακή Ομάδα

7+

teamwork

Μέγεθος ομάδας

8+

time

Διάρκεια

60 λεπτά

Ylika

Υλικά

Μεγάλα χαρτιά flip-chart (ένα για κάθε ομάδα), μαρκαδόροι, μολύβια, στυλό

perigrafi

Περιγραφή δραστηριότητας

Πηγή:  Bully Dance, UNICEF + Justice Canada, 1997, http://www.youtube.com/watch?v=4K02OxmV3-0 με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

Κριτήρια Επιλογής: Με σαφή αναφορά στον σχολικό εκφοβισμό, χωρίς να δείχνει παιδιά και σχολείο αλλά κάποια “πλασματάκια” που βρίσκονται σε χώρο που προσομοιάζει με αυτόν του σχολείου, το βίντεο αποτελεί μία πολύ καλή αφορμή για συζήτηση χωρίς να θίγει άμεσα συμμαθητές/ριες που ίσως βιώνουν εκφοβισμό. Χωρίς καθόλου διαλόγους, μέσα από τη μουσική, τη δράση και τις εκφράσεις καταφέρνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών που παίρνουν τα δικά τους μηνύματα. Ο/η συντονιστής/ρια με αφορμή την ιστορία του βίντεο, μπορεί να συζητήσει με τα παιδιά για την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά και για το τι θα μπορούσε να συμβεί πριν ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές ενέργειες και συναισθήματα. Μπορεί να συζητήσει έμμεσα για παρόμοιες καταστάσεις που ίσως συμβαίνουν στην πραγματικότητα στο σχολείο και να εντοπίσει ρόλους-κλειδιά που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μία ουσιαστική λύση. Στη συζήτηση καλό είναι να ενισχύεται η σημασία παρέμβασης από παρατηρητές-συμμαθητές, παρατηρήτριες-συμμαθήτριες και από εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ. Με τη δραστηριότητα που ακολουθεί το βίντεο και τη συζήτηση (περιγραφή παρακάτω) δίνεται η δυνατότητα τα παιδιά να προσεγγίσουν τους χαρακτήρες πιο βιωματικά.

Προσαρμογές: Το βίντεο “Bully Dance” της Unicef προβάλλεται συνδυαστικά με συζήτηση και δραστηριότητα που σχεδιάστηκε από την ομάδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ. Στη δραστηριότητα που ακολουθεί οι μαθητές/ριες χωρίζονται σε τρεις ομάδες και καθεμία εργάζεται με έναν από τους χαρακτήρες που παρακολούθησαν στο βίντεο “μαθητής/ρια θύμα”, “μαθητής/ρια θύτης”, “μαθητής/ρια παρατηρητής/ρια”.

Περιγραφή δραστηριότητας

Αφού παρακολουθήσουν το βίντεο, τα παιδιά, με τη βοήθεια του/της συντονιστή/ριας, συζητούν για τα είδη του εκφοβισμού, τα συναισθήματα όλων των εμπλεκόμενων μερών, τους παράγοντες που οδηγούν σε εκφοβισμό, τους λόγους για τους οποίους ο εκφοβισμός μπορεί να συνεχίζεται για χρόνια και προτείνουν λύσεις ώστε να σταματήσει το φαινόμενο. Στη συνέχεια τα παιδιά δουλεύουν σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα σχεδιάζει έναν από τους τρεις χαρακτήρες του βίντεο “θύτης”, “θύμα”, “παρατηρητής” σε μεγάλο χαρτί για flip-chart. Στο εσωτερικό του κάθε χαρακτήρα, μέσα στο περίγραμμα του σώματός του, τα παιδιά γράφουν πώς μπορεί να αισθάνεται ο χαρακτήρας τους. Στο μέρος του χαρτιού έξω από το περίγραμμα του χαρακτήρα τους, τα παιδιά γράφουν τι μπορεί να σκέφτονται ή να αισθάνονται οι άλλοι για αυτούς. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στην ολομέλεια. Στόχος είναι κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας αλλά και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα του κάθε χαρακτήρα, να “δουν” βαθύτερα τους λόγους για τους οποίους ο εκφοβισμός υπάρχει και να ενεργοποιηθούν αναλαμβάνοντας δράση οι ίδιοι για μια καθημερινότητα απαλλαγμένη από κάθε είδους βία για όλους σε όποιον ρόλο και αν βρίσκονται.

talk balloon

Συζήτηση και αξιολόγηση

Μετά την προβολή του βίντεο συζητάμε:

 • Ποια είδη εκφοβισμού είδαμε στο βίντεο;
 • Με ποια αφορμή ξεκίνησε ο εκφοβισμός;
 • Πώς συνεχίστηκε; Έκανε κάποιος κάτι για να τον σταματήσει; Είχε αποτέλεσμα; Τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά ώστε να σταματήσει νωρίτερα ο εκφοβισμός;
 • Πώς κρίνετε τον ρόλο της παρέας του χαρακτήρα-θύτη αλλά και των συμμαθητών/ριών παρατηρητών στο βίντεο; Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση τους;
 • Ο τρόπος που φαίνεται να μεγαλώνει ο χαρακτήρας-θύτης παίζει ρόλο στη συμπεριφορά του; Γιατί;
 • Οι σκηνές του βίντεο θυμίζουν την καθημερινότητα του σχολείου;
 • Ποιος μπορεί να κάνει τι για να αποφεύγεται / σταματήσει ο εκφοβισμός;
 • Υπάρχουν παραδείγματα που λύθηκαν ζητήματα εκφοβισμού και με ποιους τρόπους;

Μετά την ομαδική δραστηριότητα συζητάμε:

 • Είναι θετικά ή αρνητικά τα συναισθήματα που εντοπίσαμε σε κάθε χαρακτήρα;
 • Υπήρχαν σκέψεις όλοι οι χαρακτήρες να κινητοποιηθούν για να βρεθεί λύση; Με ποιους τρόπους;
 • Πώς χρειάζεται να λειτουργούμε στο σχολείο ώστε κανείς να μη βιώνει αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από συμπεριφορές συμμαθητών/ριών τους;
 • Πώς μπορεί να βοηθηθούν οι θύτες και τα θύματα;
 • Πώς μπορούν σε αυτό να βοηθήσουν οι συμμαθητές/ριες;
 • Ποιοι ενήλικοι είναι κατάλληλοι να παρέμβουν και με ποιους τρόπους;
Κατεβάστε το αρχείο: Bully Dance